Wie lacht daar? Mijn god, ik denk dat ik het zelf was


wie-lacht-daar-mijn-god-ik-denk-dat-ik-het-zelf-was
gotthold ephraim lessingwielachtdaarmijngodikdenkdathetzelfwaswie lachtlacht daarmijn godik denkdenk datdat ikik hethet zelfzelf waswie lacht daarik denk datdenk dat ikdat ik hetik het zelfhet zelf wasik denk dat ikdenk dat ik hetdat ik het zelfik het zelf wasik denk dat ik hetdenk dat ik het zelfdat ik het zelf was

Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen -Woody Allen
ik-denk-veel-aan-de-toekomst-want-het-is-daar-dat-ik-de-rest-van-mijn-leven-zal-doorbrengen
Werkelijk, wie uit zich zelf is uitgetreden wordt zo door God omsloten, dat geen schepsel hem kan aanraken zonder eerst God aan te raken -Eckhart Tolle
werkelijk-wie-uit-zich-zelf-is-uitgetreden-wordt-zo-door-god-omsloten-dat-geen-schepsel-hem-kan-aanraken-zonder-eerst-god-aan-te-raken
Ik denk niet dat mijn ouders me leuk vond. Ze zetten een levende teddybeer in mijn wieg -Woody Allen
ik-denk-niet-dat-mijn-ouders-me-leuk-vond-ze-zetten-een-levende-teddybeer-in-mijn-wieg
De wanorde is de oorzaak van denken in termen van: mijn en jouw geloof, mijn God en jouw God, mijn schema en het jouwe, mijn vooroordeel tegenover het jouwe -Krishnamurti
de-wanorde-is-de-oorzaak-van-denken-in-termen-van-mijn-jouw-geloof-mijn-god-jouw-god-mijn-schema-het-jouwe-mijn-vooroordeel-tegenover-het-jouwe
Denk toch na, denk toch na, u is op aarde en daar is geen remedie voor -Samuel Beckett
denk-toch-na-denk-toch-na-u-is-op-aarde-daar-is-geen-remedie-voor