Wie met de kunst trouwt, krijgt de kritiek als schoonmoeder


wie-met-de-kunst-trouwt-krijgt-de-kritiek-als-schoonmoeder
hildegard knefwiemetdekunsttrouwtkrijgtkritiekalsschoonmoederwie metmet dede kunstkunst trouwtkrijgt dede kritiekkritiek alsals schoonmoederwie met demet de kunstde kunst trouwtkrijgt de kritiekde kritiek alskritiek als schoonmoederwie met de kunstmet de kunst trouwtkrijgt de kritiek alsde kritiek als schoonmoederwie met de kunst trouwtkrijgt de kritiek als schoonmoeder

Wie zich laat verleiden tot geluk trouwt uiteindelijk met rampspoedAls iemand een kwade vrouw heeft, is het als een ongelijk paar ossen, die nevens elkander moeten trekken: wie haar krijgt, krijgt een schorpioenHet komt er niet erg op aan met wie men trouwt, de volgende ochtend blijkt het toch een ander te zijnWie terecht kritiek op gevestigde instellingen heeft, verspilt zijn energie te vaak aan kritiek op hen die er wat aan willen doenDe enige kritiek op hoge kunst is een zwijgen, zwijgen, even groot als de hemel zelfGemakkelijk is kritiek, doch moeilijk is de kunst