Wie nooit ondankbaarheid van anderen heeft leren kennen, weet niets van zijn eigen ondankbaarheid


wie-nooit-ondankbaarheid-van-anderen-heeft-leren-kennen-weet-niets-van-zijn-eigen-ondankbaarheid
fliegende blätterwienooitondankbaarheidvananderenheeftlerenkennenweetnietszijneigenwie nooitnooit ondankbaarheidondankbaarheid vananderen heeftheeft lerenleren kennenweet nietsniets vanvan zijnzijn eigeneigen ondankbaarheidwie nooit ondankbaarheidnooit ondankbaarheid vanondankbaarheid van anderenvan anderen heeftanderen heeft lerenheeft leren kennenweet niets vanniets van zijnvan zijn eigenzijn eigen ondankbaarheidwie nooit ondankbaarheid vannooit ondankbaarheid van anderenondankbaarheid van anderen heeftvan anderen heeft lerenanderen heeft leren kennenweet niets van zijnniets van zijn eigenvan zijn eigen ondankbaarheidwie nooit ondankbaarheid van anderennooit ondankbaarheid van anderen heeftondankbaarheid van anderen heeft lerenvan anderen heeft leren kennenweet niets van zijn eigenniets van zijn eigen ondankbaarheid

Ondankbaarheid is de dochter van trotsWie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taalWeet gij wat zwaarder te dragen is dan het ongeluk? Het is de laagheid, de afschuwelijke ondankbaarheidOndankbaarheid is altijd een soort zwakheid. Ik heb nooit gezien dat flinke mensen ondankbaar warenEr zijn mensen die menen dat het recht tot ondankbaarheid de kostelijkste van alle vrijheden isDe ware philantroop klaagt niet over de ondankbaarheid van de door hem welgedanen