Wie pretenties heeft, bewijst juist hierdoor dat hij niets te pretenderen heeft


wie-pretenties-heeft-bewijst-juist-hierdoor-dat-hij-niets-te-pretenderen-heeft
johann gottfried seumewiepretentiesheeftbewijstjuisthierdoordathijnietstepretenderenheeftwie pretentiespretenties heeftbewijst juistjuist hierdoordat hijhij nietsniets tete pretenderenpretenderen heeftwie pretenties heeftbewijst juist hierdoorjuist hierdoor dathierdoor dat hijdat hij nietshij niets teniets te pretenderente pretenderen heeftbewijst juist hierdoor datjuist hierdoor dat hijhierdoor dat hij nietsdat hij niets tehij niets te pretenderenniets te pretenderen heeftbewijst juist hierdoor dat hijjuist hierdoor dat hij nietshierdoor dat hij niets tedat hij niets te pretenderenhij niets te pretenderen heeft

Ieder heeft juist zoveel ijdelheid als hij verstand te weinig heeft -Alexander Pope
ieder-heeft-juist-zoveel-ijdelheid-als-hij-verstand-te-weinig-heeft
Wie minder heeft, dan hij begeert, moet weten, dat hij meer heeft dan hij waard is -G. C. Lichtenberg
wie-minder-heeft-dan-hij-begeert-moet-weten-dat-hij-meer-heeft-dan-hij-waard-is
Geen enkele nieuwe heerser heeft ooit zijn onderdanen ontwapend. Integendeel, wanneer hij hen zonder wapenen aantrof, heeft hij hen steeds juist bewápend -Machiavelli
geen-enkele-nieuwe-heerser-heeft-ooit-zijn-onderdanen-ontwapend-integendeel-wanneer-hij-hen-zonder-wapenen-aantrof-heeft-hij-hen-steeds-juist
Wie het vuur van een twist, waarmee hij niets te maken heeft, aanwakkert, heeft geen recht tot klagen wanneer de vonken hem in het gezicht vliegen -Benjamin Franklin
wie-het-vuur-van-een-twist-waarmee-hij-niets-te-maken-heeft-aanwakkert-heeft-geen-recht-tot-klagen-wanneer-de-vonken-hem-in-het-gezicht-vliegen
Wie van mij niet wil aanvaarden wat hij nodig heeft als ik het heb, zal mij ook niets geven van wat hij heeft als ik er om zit te springen -Gotthold Ephraim Lessing
wie-van-mij-niet-wil-aanvaarden-wat-hij-nodig-heeft-als-ik-het-heb-zal-mij-ook-niets-geven-van-wat-hij-heeft-als-ik-er-om-zit-te-springen