Wie veel praten, weten weinig te bewijzen


wie-veel-praten-weten-weinig-te-bewijzen
alfred de mussetwieveelpratenwetenweinigtebewijzenwie veelveel pratenweten weinigweinig tete bewijzenwie veel pratenweten weinig teweinig te bewijzenweten weinig te bewijzen

Het is jammer, dat dikwijls die veel weten weinig zeggen en die weinig weten veel zeggenZoals het grote geesten eigen is om in weinig woorden veel duidelijk te maken, zo hebben kleine geesten de gave om veel te praten en niets te zeggenEr zijn mensen die heel weinig weten. Dat is geen probleem: zij weten dat zij weinig weten. Er zijn mensen die heel veel weten. Dat is ook geen probleem: zij weten dat zij niets weten. Het probleem zijn de mensen die iets weten, en denken dat zij alles wetenWeinigen weten, hoe veel men moet weten, om te weten, hoe weinig men weetMen moet veel gestudeerd hebben om weinig te weten.Niet wie weinig heeft, maar wie veel verlangt is arm