Wij raadplegen de anderen slechts in de verwachting onze eigen opinie bevestigd te horen


wij-raadplegen-de-anderen-slechts-in-de-verwachting-onze-eigen-opinie-bevestigd-te-horen
godfried bomanswijraadplegendeanderenslechtsinverwachtingonzeeigenopiniebevestigdtehorenwij raadplegenraadplegen deanderen slechtsslechts inin dede verwachtingverwachting onzeonze eigeneigen opinieopinie bevestigdbevestigd tete horenwij raadplegen deraadplegen de anderende anderen slechtsanderen slechts inslechts in dein de verwachtingde verwachting onzeverwachting onze eigenonze eigen opinieeigen opinie bevestigdopinie bevestigd tebevestigd te horenwij raadplegen de anderenraadplegen de anderen slechtsde anderen slechts inanderen slechts in deslechts in de verwachtingin de verwachting onzede verwachting onze eigenverwachting onze eigen opinieonze eigen opinie bevestigdeigen opinie bevestigd teopinie bevestigd te horenwij raadplegen de anderen slechtsraadplegen de anderen slechts inde anderen slechts in deanderen slechts in de verwachtingslechts in de verwachting onzein de verwachting onze eigende verwachting onze eigen opinieverwachting onze eigen opinie bevestigdonze eigen opinie bevestigd teeigen opinie bevestigd te horen

Meestal beoordelen wij niet de anderen, maar onze eigen vermogens in anderenDe uren, die wij in zalige verwachting doorbrengen, zijn heerlijker dan die, waarin het genot ons ten deel valt. In het eerste geval koken wij de spijzen naar onze eigen smaak, in het tweede kookt de natuur ze voor onsAls je hond denkt dat jij de belangrijkste persoon ter wereld bent, hoef je geen andere opinie meer te raadplegenWij zijn vaak profeten voor anderen alleen doordat wij onze eigen geschiedkundigen zijnWij, en alle anderen die geloven in vrijheid zo sterk als wij dat doen, zouden liever sterven op onze voeten dan leven op onze knieënVeel genoegen en ongenoegen komt voort uit de vermoedens, die men koestert over de gedachten van anderen; wij allen genieten lof die wij niet horen, en lijden onder minachting die wij niet zien