Wij willen lijsten, omdat we niet willen sterven.


wij-willen-lijsten-omdat-we-niet-willen-sterven
umberto ecowijwillenlijstenomdatwenietstervenwij willenwillen lijstenomdat wewe nietniet willenwillen stervenwij willen lijstenomdat we nietwe niet willenniet willen stervenomdat we niet willenwe niet willen stervenomdat we niet willen sterven

Wij sterven wanneer er niemand meer is voor wie we willen leven -Henry de Montherlant
wij-sterven-wanneer-er-niemand-meer-is-voor-wie-we-willen-leven
Wij haten sommige mensen omdat wij hen niet kennen; en wij willen hen niet kennen omdat wij hen haten -Charles Caleb Colton
wij-haten-sommige-mensen-omdat-wij-hen-niet-kennen-wij-willen-hen-niet-kennen-omdat-wij-hen-haten
Men behandelt ons gelijk wij behandeld willen worden: wij haten de waarheid en men verbergt haar ons; wij willen gevleid zijn en men vleit ons -Blaise Pascal
men-behandelt-ons-gelijk-wij-behandeld-willen-worden-wij-haten-de-waarheid-men-verbergt-haar-ons-wij-willen-gevleid-zijn-men-vleit-ons
Armen lachen harder dan rijken. Armen geven grote fooien omdat ze niet willen weten dat ze arm zijn. Rijken geven kleine fooien omdat ze niet willen weten dat ze rijk zijn -Fons Jansen
armen-lachen-harder-dan-rijken-armen-geven-grote-fooien-omdat-ze-niet-willen-weten-dat-ze-arm-zijn-rijken-geven-kleine-fooien-omdat-ze-niet-willen
Men zegt dat men zou willen sterven; jawel, men zou het willen, maar men wil het niet -Comtesse Diane de Beausacq
men-zegt-dat-men-zou-willen-sterven-jawel-men-zou-het-willen-maar-men-wil-het-niet
We vergeten omdat we moeten, niet omdat we willen. -Matthew Arnold
we-vergeten-omdat-we-moeten-niet-omdat-we-willen