Wij zijn vaak profeten voor anderen alleen doordat wij onze eigen geschiedkundigen zijn


wij-zijn-vaak-profeten-voor-anderen-alleen-doordat-wij-onze-eigen-geschiedkundigen-zijn
madame swetchinewijzijnvaakprofetenvooranderenalleendoordatwijonzeeigengeschiedkundigenwij zijnzijn vaakvaak profetenprofeten vooranderen alleenalleen doordatdoordat wijwij onzeonze eigeneigen geschiedkundigengeschiedkundigen zijnwij zijn vaakzijn vaak profetenvaak profeten voorprofeten voor anderenvoor anderen alleenanderen alleen doordatalleen doordat wijdoordat wij onzewij onze eigenonze eigen geschiedkundigeneigen geschiedkundigen zijnwij zijn vaak profetenzijn vaak profeten voorvaak profeten voor anderenprofeten voor anderen alleenvoor anderen alleen doordatanderen alleen doordat wijalleen doordat wij onzedoordat wij onze eigenwij onze eigen geschiedkundigenonze eigen geschiedkundigen zijnwij zijn vaak profeten voorzijn vaak profeten voor anderenvaak profeten voor anderen alleenprofeten voor anderen alleen doordatvoor anderen alleen doordat wijanderen alleen doordat wij onzealleen doordat wij onze eigendoordat wij onze eigen geschiedkundigenwij onze eigen geschiedkundigen zijn

Indien wij iets geschreven hebben voor onze lering of tot de verlichting van ons hart, bestaat er een grote waarschijnlijkheid dat onze overwegingen ook voor vele anderen nuttig zullen zijn. Want niemand is alléén in zijn soort; en nooit zijn wij zó waar, noch zó levendig, noch zó hartroerend, als wanneer wij de dingen behandelen voor onszelvenHet heden is nooit ons einddoel; het verleden en het heden zijn onze middelen; alleen de toekomst is ons doel. Aldus leven wij nooit, maar hopen te leven; en doordat wij ons altijd voorbereiden om gelukkig te worden, is het onvermijdelijk dat wij het nooit zijnWij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijnWij leven met onze fouten als met de geuren die wij met ons meedragen: wij ruiken ze zelf niet; zij hinderen alleen de anderen.Meestal beoordelen wij niet de anderen, maar onze eigen vermogens in anderenWij zijn helemaal niet immoreler dan onze voorvaderen. Wij zijn alleen maar een beetje verstrooid, want we vergeten de gordijnen dicht te doen