Wijzen leren meer van dwazen, dan dwazen van wijzen.


wijzen-leren-meer-van-dwazen-dan-dwazen-van-wijzen
marcus catowijzenlerenmeervandwazendandwazenwijzenwijzen lerenleren meermeer vanvan dwazendan dwazendwazen vanvan wijzenwijzen leren meerleren meer vanmeer van dwazendan dwazen vandwazen van wijzenwijzen leren meer vanleren meer van dwazendan dwazen van wijzenwijzen leren meer van dwazen

De wijzen leren meer van de dwazen, dan de dwazen van de wijzenMen houdt de mensen veelal voor gevaarlijker dan ze zijn. Dwazen en wijzen zijn onschadelijk, alleen de half-wijzen en de half-dwazen richtten onheil aanHet enige verschil tussen wijzen en dwazen is, dat wijzen 's nachts dromen en dwazen overdag en 's nachtsDe dwaasheid der wijzen is altijd nog meer waard dan de wijsheid der dwazenDe loop der wereld is altijd meer bestuurd geweest door dwazen dan door wijzenLogische consequenties zijn de boemannen van dwazen en de bakens van wijzen