Woede is een wind die de lamp van de geest uitblaast


woede-is-een-wind-die-de-lamp-van-de-geest-uitblaast
robert green ingersollwoedeiseenwinddiedelampvangeestuitblaastwoede isis eeneen windwind diedie dede lamplamp vanvan dede geestgeest uitblaastwoede is eenis een windeen wind diewind die dedie de lampde lamp vanlamp van devan de geestde geest uitblaastwoede is een windis een wind dieeen wind die dewind die de lampdie de lamp vande lamp van delamp van de geestvan de geest uitblaastwoede is een wind dieis een wind die deeen wind die de lampwind die de lamp vandie de lamp van dede lamp van de geestlamp van de geest uitblaast

Vrees niet de wind van de tegenslag. Immers: een vlieger stijgt op tegen de wind, in plaats van met de wind meeWaar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is woede een teken van zwakteWaar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is de woede een teken van zwakteDe lamp van het genie brandt sneller dan de lamp van het levenLaster en kwaadsprekendheid zijn vonken, die, als men ze niet uitblaast, vanzelf uitgaanOch, mocht ik nog maar de wind horen in de bomen, de leeuweriken in de zon, de lammetjes blatend op een vorstige morgen, en de gezegende kerkklokken die mij mijn engelenstemmen brengen, zwevend op de wind