Wraak: word oud en wees een probleem voor je kinderen


wraak-word-oud-wees-een-probleem-voor-kinderen
l. verbeeckwraakwordoudweeseenprobleemvoorkinderenword oudoud enen weeswees eeneen probleemprobleem voorje kinderenword oud enoud en weesen wees eenwees een probleemeen probleem voorprobleem voor jevoor je kinderenword oud en weesoud en wees eenen wees een probleemwees een probleem vooreen probleem voor jeprobleem voor je kinderenword oud en wees eenoud en wees een probleemen wees een probleem voorwees een probleem voor jeeen probleem voor je kinderen

Van niets word u zo oud als van de ontdekking dat uw kinderen in de geschiedenisles leren wat u nog in de krant hebt gelezenWeer had de oplossing van een oud probleem (in de wetenschap) een nieuw probleem opgeleverdAls ge oud wilt worden, word dan spoedig oudIk hoop dat ik nooit zo oud word dat ik religieus wordIk word alleen oud in aanwezigheid van mijn advocaatEen kleine wraak is menselijker dan in het geheel geen wraak. En wanneer de straf niet een recht en een eer is voor de schender, dan bevalt mij ook uw straffen niet