Zeg niet alles wat ge weet, maar weet altijd wat gij zegt


zeg-niet-alles-wat-ge-weet-maar-weet-altijd-wat-gij-zegt
jan jakob lodewijk ten katezegnietalleswatgeweetmaarweetaltijdgijzegtzeg nietniet allesalles watwat gege weetmaar weetweet altijdaltijd watwat gijgij zegtzeg niet allesniet alles watalles wat gewat ge weetmaar weet altijdweet altijd wataltijd wat gijwat gij zegtzeg niet alles watniet alles wat gealles wat ge weetmaar weet altijd watweet altijd wat gijaltijd wat gij zegtzeg niet alles wat geniet alles wat ge weetmaar weet altijd wat gijweet altijd wat gij zegt

Zeg niet alles wat je weet, maar weet altijd wat je zegtWie u in uw werk gadeslaat weet weinig van u. Zeg mij wat gij doet als gij uitrust, en ik zal u zeggen wie gij zijtWaarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Ik ben alles wat je van me ziet, alles wat je van me denkt, alles wat je over me hoort. Maar ik ben nog veel meer de dingen die je niet weetElke vrouw weet wat ze wil, maar ze weet niet altijd wanneer ze het wil