Zeg nooit: ik heb gisteren een goed toneelstuk gezien. Zeg: ik was gisteren getuige van een relevante toneelervaring


zeg-nooit-ik-heb-gisteren-een-goed-toneelstuk-gezien-zeg-ik-was-gisteren-getuige-van-een-relevante-toneelervaring
tom lanoyezegnooitikhebgistereneengoedtoneelstukgezienzegwasgetuigevanrelevantetoneelervaringzeg nooitik hebheb gisterengisteren eeneen goedgoed toneelstuktoneelstuk gezienik waswas gisterengisteren getuigegetuige vanvan eeneen relevanterelevante toneelervaringik heb gisterenheb gisteren eengisteren een goedeen goed toneelstukgoed toneelstuk gezienik was gisterenwas gisteren getuigegisteren getuige vangetuige van eenvan een relevanteeen relevante toneelervaringik heb gisteren eenheb gisteren een goedgisteren een goed toneelstukeen goed toneelstuk gezienik was gisteren getuigewas gisteren getuige vangisteren getuige van eengetuige van een relevantevan een relevante toneelervaringik heb gisteren een goedheb gisteren een goed toneelstukgisteren een goed toneelstuk gezienik was gisteren getuige vanwas gisteren getuige van eengisteren getuige van een relevantegetuige van een relevante toneelervaring

Zeg nooit: ik heb mij zitten te vervelen. Zeg: verveling maakte een relevant onderdeel uit van de opgeroepen emotiesZeg nooit over iets: 'Ik heb het verloren', maar zeg: 'Ik heb het teruggegeven.'Ik en mijn publiek verstaan elkaar zeer goed: het hoort nooit wat ik zeg, en ik zeg nooit wat het graag had willen horenGisteren is gisteren. Als we proberen het terug te krijgen, verliezen we alleen morgenNooit eens een depressie? Zeg, voel jij je wel goed?Om onszelf te begrijpen behoeven we geen gezag, dat van gisteren niet, noch dat van een duizend jaar, omdat we levende wezens zijn, altijd in beweging, vloeiend, nooit rustend, indien we onszelf bekijken met het dode gezag van gisteren, zullen we de levende beweging en de schoonheid en waarde van die beweging niet begrijpen