Zelfs aan de lelijkheid geeft het goud een glimp van schoonheid


zelfs-aan-de-lelijkheid-geeft-het-goud-een-glimp-van-schoonheid
nicolas boileauzelfsaandelelijkheidgeefthetgoudeenglimpvanschoonheidzelfs aanaan dede lelijkheidlelijkheid geeftgeeft hethet goudgoud eeneen glimpglimp vanvan schoonheidzelfs aan deaan de lelijkheidde lelijkheid geeftlelijkheid geeft hetgeeft het goudhet goud eengoud een glimpeen glimp vanglimp van schoonheidzelfs aan de lelijkheidaan de lelijkheid geeftde lelijkheid geeft hetlelijkheid geeft het goudgeeft het goud eenhet goud een glimpgoud een glimp vaneen glimp van schoonheidzelfs aan de lelijkheid geeftaan de lelijkheid geeft hetde lelijkheid geeft het goudlelijkheid geeft het goud eengeeft het goud een glimphet goud een glimp vangoud een glimp van schoonheid

Lelijkheid is superieur aan schoonheid omdat het blijft durenSchoonheid is een bepaalde soort lelijkheid die ons goed staatDe schoonheid is misschien een bepaalde soort lelijkheid, die ons goed staatSchoonheid en lelijkheid verdwijnen beide onder de rimpels van de ouderdom; de eerste verzinkt er in, de laatste wordt er door bedektSchoonheid in kunst is vaak niets anders dan getemde lelijkheidDe lelijkheid, die zich doet vergeten, is mooier dan de schoonheid