Zij die dansten werden voor gek versleten door hen die de muziek niet konden horen


zij-die-dansten-werden-voor-gek-versleten-door-hen-die-de-muziek-niet-konden-horen
john miltonzijdiedanstenwerdenvoorgekversletendoorhendemuzieknietkondenhorenzij diedie danstendansten werdenwerden voorgek versletenversleten doorhen diedie dede muziekmuziek nietniet kondenkonden horenzij die danstendie dansten werdendansten werden voorwerden voor gekvoor gek versletengek versleten doorversleten door hendoor hen diehen die dedie de muziekde muziek nietmuziek niet kondenniet konden horenzij die dansten werdendie dansten werden voordansten werden voor gekwerden voor gek versletenvoor gek versleten doorgek versleten door henversleten door hen diedoor hen die dehen die de muziekdie de muziek nietde muziek niet kondenmuziek niet konden horenzij die dansten werden voordie dansten werden voor gekdansten werden voor gek versletenwerden voor gek versleten doorvoor gek versleten door hengek versleten door hen dieversleten door hen die dedoor hen die de muziekhen die de muziek nietdie de muziek niet kondende muziek niet konden horen

De mensen die werden vereerd in de Bijbel waren valse profeten. Zij die we profeten noemen waren degenen die gevangen werden genomen en de woestijn in werden gedreven, enzovoortEr zijn mensen die, in plaats van te horen naar wat men hen zegt, reeds horen naar wat zij zelf gaan zeggenWanneer mensen goede muziek horen, vervult die hen met heimwee naar iets wat ze nooit gehad hebben en nooit zullen krijgenEr zijn mensen van zo grote aanmatiging, dat zij iets groots, dat zij opzettelijk bewonderen, niet anders weten te prijzen dan door het voor te stellen als trap of brug, die naar hen heenvoertDe mensen verkiezen hen te minnen, die zij vrezen, om door hen beschermd te wordenZij die niet geleden hebben kunnen nog niets zijn voor hen die lijden