Zolang de gedachte zich in geen menselijke woorden opdoet, is zij een stof zonder vorm


zolang-de-gedachte-zich-in-geen-menselijke-woorden-opdoet-is-zij-een-stof-zonder-vorm
jacob geelzolangdegedachtezichingeenmenselijkewoordenopdoetiszijeenstofzondervormzolang dede gedachtegedachte zichzich inin geengeen menselijkemenselijke woordenwoorden opdoetis zijzij eeneen stofstof zonderzonder vormzolang de gedachtede gedachte zichgedachte zich inzich in geenin geen menselijkegeen menselijke woordenmenselijke woorden opdoetis zij eenzij een stofeen stof zonderstof zonder vormzolang de gedachte zichde gedachte zich ingedachte zich in geenzich in geen menselijkein geen menselijke woordengeen menselijke woorden opdoetis zij een stofzij een stof zondereen stof zonder vormzolang de gedachte zich inde gedachte zich in geengedachte zich in geen menselijkezich in geen menselijke woordenin geen menselijke woorden opdoetis zij een stof zonderzij een stof zonder vorm

Het is des te moeilijker een gedachte uit te drukken naarmate zij eenvoudiger is en slechts één vorm toelaatOp zich is ledigheid helemaal geen duivels oorkussen, integendeel het is gewoonweg een goddelijk leven zolang men zich niet verveeltMen moet niet alleen de stof verteren van een kunstwerk, maar ook de vorm en deze is vaak veel zwaarder verteerbaarZolang de godsdienst alleen maar geloof en uiterlijke vorm is en de godsdienstige functie niet een ervaring van de eigen ziel geworden is, is er nog niets ingrijpends gebeurd. Men begrijpt nog niet dat het grote mysterie niet alleen op zichzelf bestaat, maar dat het hoofdzakelijk zijn grond in de menselijke ziel vindtDe dingen gebeuren. Zonder woorden zouden ze ook gebeuren. Maar dan zonder woordenWanneer je naar een bloem kijkt, naar de kleur, zonder er een naam aan te geven, zonder voorkeur of afkeur, zonder op wat voor manier ook een scherm tussen jezelf en dat ding dat je als bloem ziet, te schuiven, zonder het woord, zonder gedachte, dan heeft de bloem een uitzonderlijke kleur en schoonheid